Τηλ.: 2310 222 607

Στην θερμοθεραπεία χρησιμοποιείται θερμότητα συνδυασμένη με ειδικό προϊόν (thermogel) για να δημιουργηθεί υπεραιμία και εφίδρωση και ειδικά βιοτεχνολογικά καλλυντικά με βασικό στόχο τη διάσπαση των λιποκυττάρων, την οξυγόνωση των ιστών και την αύξηση της αιματικής ροής που οδηγούν στην απώλεια βάρους και πόντων. Οι θερμοθεραπείες, επίσης συντελούν σημαντικά στην αύξηση του μεταβολισμού. Έχει υπολογιστεί ότι για κάθε βαθμό Κελσίου που ανεβαίνει η θερμοκρασία του σώματός μας αυξάνεται κατά 14 % ο βασικός μεταβολισμός. Οι θερμοθεραπείες εφαρμόζονται ολικά ή τοπικά ανάλογα με το που εντοπίζεται το πρόβλημα.

Μέσω της θερμοθεραπείας (thermoslim) αναπτύσεται θερμότητα η οποία μεταφέρεται βαθειά στο δέρμα και προκαλείται:

  • Αύξηση της θερμοκρασία που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεταβολισμού
  • Αποτελεσματική καύση λίπους
  • Σύσφιξη του συνδετικού ιστού
  • Αύξηση της ροής του αίματος και της οξυγόνωσης
  • Αύξηση της ενζυματικής δραστηριότητας και του μεταβολισμού
  • Αύξηση της ταχύτητας της νευρικής ώσης (δηλαδή αγωγής των ερεθισμάτων)
  • Μείωση του μυϊκού σπασμού και του πόνου
  • Μείωση των φλεγμονωδών διηθήσεων και των οιδημάτων.